Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật
  • Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo
  • So sánh các thể loại tùy bút, bút kí và truyện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Tham khảo

Ôn tập: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Tham khảo

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 111

Chưa có thông báo nào