Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Tìm hiểu đoạn trích
    • Tình cảm của Thooc-tơn với Bấc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Con chó Bấc - Tham khảo

Con chó Bấc (Phần 1) - Tham khảo

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 27

Chưa có thông báo nào