Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Từ theo cấu tạo
  • Thành ngữ
  • Nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tổng kết về từ vựng

Tổng kết về từ vựng (Phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 126

Theo CV4040, phần I, II, V, VI, VII được giảm tải, học sinh tham khảo những nội dung này trong video bài giảng và tập trung vào những nội dung còn lại.

Chưa có thông báo nào