Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn THCS
    • Phần 1
    • Phần 2
  • Phần tập làm văn trong chương trình Ngữ văn THCS
  • Các kiểu văn bản trọng tâm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tổng kết phần Tập làm văn

Tổng kết phần Tập làm văn

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào