Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chi tiết
    • Cảm xúc của nhà thơ khi vào lăng viếng Bác
    • Cảm xúc của nhà thơ khi rời lăng
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Viếng lăng Bác

Viếng lăng Bác (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 32

Chưa có thông báo nào