Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Luyện tập
    • Đề 1
    • Đề 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bổ trợ kiến thức: Cách làm dạng bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong một tác phẩm văn học

Bổ trợ kiến thức: Cách làm dạng bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong một tác phẩm văn học

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 25

Chưa có thông báo nào