Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Từ đồng âm
  • Từ đồng nghĩa, trái nghĩa, cấp độ khái quát nghĩa của từ và trường từ vựng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tổng kết về từ vựng

Tổng kết về từ vựng (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 108

Theo CV4040, phần I, II, V, VI, VII được giảm tải, học sinh tham khảo những nội dung này trong video bài giảng và tập trung vào những nội dung còn lại.

Chưa có thông báo nào