Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới
    • Phần 3
    • Phần 4
  • 2. Nhiệm vụ cấp thiết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Tham khảo

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Phần 2) - Tham khảo

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 17

Chưa có thông báo nào