Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Tổng kết về từ loại
    • Danh từ, động từ, tính từ
    • Số từ, đại từ, lượng từ
    • Chỉ từ, phó từ, quan hệ hệ từ, trợ từ, tính thái từ, thán từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tổng kết về ngữ pháp

Bổ trợ kiến thức: Tổng kết về ngữ pháp: Từ loại và Cụm từ (Phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào