Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Điều kiện sử dụng hàm ý - Tham khảo
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2 - 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nghĩa tường minh và hàm ý

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào