Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary review
  • Activity 1
  • Activity 2,3,4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: My hobbies - A closer look 1

Unit 1: My hobbies - Vocabulary

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 14.021

Lưu ý: Phần từ vựng, các em sửa "Cylcing" thành "Cycling" giúp cô nhé

Chưa có thông báo nào