Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Vocabulary review
  • Activity 1
 • Grammar
  • Past simple & Present perfect
  • Activity 2
  • Activity 3,4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Community service - Looking back & Project

Unit 3: Community service - Looking back & Project

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.641

Chưa có thông báo nào