Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Vietnamese Food and Drink - A closer look 1

Unit 5: Vietnamese Food and Drink - Pronunciation

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.710

Lưu ý: các em quan sát các hoạt động ở trang 50 nhé (cô ghi nhầm thành trang 98)

Chưa có thông báo nào