Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 3,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Vietnamese Food and Drink - Getting started

Unit 5: Vietnamese Food and Drink - Getting started (p.2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.943

Lưu ý: Activity 2 và 4 các em có thể tham khảo thêm ở link sau nhé: LINK

Chưa có thông báo nào