Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 1a,1b,1c
  • Activity 2,3,4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Traffic - Getting started

Unit 7: Traffic - Getting started

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.858

LƯU Ý: ACTIVITY 1a, CÂU SỐ 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ B (SHE RODE HER BIKE AROUND THE LAKE), CÔ BỊ NHẦM MỘT CHÚT SANG PHƯƠNG ÁN C.

Chưa có thông báo nào