Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Vietnamese Food and Drink - Skills 2

Unit 5: Vietnamese Food and Drink - Listening

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.340

Lưu ý: các em theo dõi trong sách trang 55 nhé, cô ghi nhầm trên bảng thành trang 108

Chưa có thông báo nào