Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Sounds /ʃ/ & /ʒ/ + Activity 5
  • Activity 2,3,4,6
  • Activity 7
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Music and Arts - A closer look 1

Unit 4: Music and Arts - Pronunciation

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.740

Clip 2: (Activity 2,3,4,6) Exercise 4

1. My father's friend is a great painter: Bạn của bố tôi là một họa sĩ nổi tiếng/tuyệt vời.
Painter /ˈpeɪn.tər/ (n): họa sĩ, thợ sơn

Chưa có thông báo nào