Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Sounds /k/, /g/
  • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Community service - A closer look 1

Unit 3: Community service - Pronunciation

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 2.857

Lưu ý: các em có thể tham khảo thêm Activity 4 ở link này nhé: LINK

Chưa có thông báo nào