Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: The First University in Viet Nam - A closer look 1

Unit 6: The First University in Viet Nam - Vocabulary

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.903

Lưu ý: phần Activity 3, các em sửa lại "Palion" thành "Pavilion" giúp cô nhé.

Chưa có thông báo nào