HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 07. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 02. Vi-et với biểu thức đối xứng giữa các nghiệm

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.580

Chưa có thông báo nào