Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Warm-up
  • Activity 1 - Listen & Read
  • Activity 3
  • Game time
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: My new school - Getting started

Unit 1: My new school - Getting started

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 6.127

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1. Warm-up: tại 02:33:
Before listening: How many people are there?
--> Đáp án là: There are four people in the picture.

Chưa có thông báo nào