Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tại đơn (Form)
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Hiện tại tiếp diễn (Form) + Exercise 3
  • Cách sử dụng + Exercise 4
  • Excercise 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: My new school - A closer look 2

Unit 1: My new school - Grammar

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 9.981

Chưa có thông báo nào