Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: Cities of the world - Communication

Unit 9: Cities of the world - Communication

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 198

Chưa có thông báo nào