Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Warm-up
 • Listening
 • Activity 1
  • Activity 1a
  • Activity 1b
  • Activity 1c
 • Activity 2
 • Activity 3
 • Game time
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 7: Television - Getting started

Unit 7: Television - Getting started

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 636

Chưa có thông báo nào