Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary - Activity 1
  • Grammar - Activity 2,3
  • Speaking
  • Reading
  • Writing
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 2: My home - Looking back & Project

Unit 2: My home - Looking back & Project

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 851

Chưa có thông báo nào