Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 6
  • Activity 7
  • Activity 8
Unit 12: Robots - Pronunciation sẽ được mở vào ngày 11/07/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: Robots - A closer look 1

Unit 12: Robots - Pronunciation

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 82

Chưa có thông báo nào