Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
Unit 12: Robots - Vocabulary sẽ được mở vào ngày 10/07/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: Robots - A closer look 1

Unit 12: Robots - Vocabulary

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 113

Chưa có thông báo nào