Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang (2022 - 2023)

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2 a,b,c
  • Bài 2 d,e,f
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

10. TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Số đo cung. Góc ở tâm. Góc nội tiếp (Phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 101

CHÚ Ý: BTTL dùng chung phần 1 và 2

Chưa có thông báo nào