Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang (2022 - 2023)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

9. BẤT ĐẲNG THỨC AM GM

Kĩ thuật cân bằng hệ số xác định điểm rơi (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 111

CHÚ Ý: BTTL dùng chung cho phần 1 và 2

ĐÍNH CHÍNH BÀI GIẢNG: Ở clip 3 - bài 3, phút thứ 6, thầy giáo có viết nhầm tổng của \[m,n,p\], các em sửa lại thành \[\frac{m}{6} = \frac{n}{4} = \frac{p}{8} = \frac{{m + n + p}}{{6 + 4 + 8}} = \frac{3}{{18}} = \frac{1}{6}\] từ đó vẫn tiếp tục làm theo cách thầy giáo đã giảng, các em tìm được \[m = 1;\,\,n = \frac{2}{3};\,\,p = \frac{4}{3}\]
Từ đó suy ra \[4\left( {{a^2} + 1} \right) \geqslant 8a;\,\,6\left( {{b^2} + \frac{4}{9}} \right) \geqslant 8b;\,\,3\left( {{c^2} + \frac{{16}}{9}} \right) \geqslant 8c\]
\[ \Rightarrow S + \left( {4 + \frac{8}{3} + \frac{{16}}{3}} \right) \geqslant 8\left( {a + b + c} \right) = 24 \Leftrightarrow S \geqslant 12\]

Chưa có thông báo nào