Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

9. BẤT ĐẲNG THỨC AM GM

Đặt ẩn phụ (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 243

CHÚ Ý: BTTL dùng chung phần 1 và 2

Chưa có thông báo nào