Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

17. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ

Tam thức bậc hai: Điều kiện có nghiệm và định lí viet

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 172

Chưa có thông báo nào