Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • Bài 1
  • Phương pháp 1
  • Phương pháp 2
 • Bài 2
  • Phương pháp 1
  • Phương pháp 2
Nhấn để bật tiếng
X

17. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ

Phương pháp UCT và tiếp tuyến

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 150

Chưa có thông báo nào