Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Mở đầu chủ đề sinh học
  • 02- Tế bào là gì?
  • 03- Hình dạng tế bào
  • 04- Kích thước tế bào
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

Bài 4: Tế bào- đơn vị cơ sở của sự sống

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 672

Chưa có thông báo nào