Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

17. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ

Bất đẳng thức bunhia dạng phân thức

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 234

Chưa có thông báo nào