Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1+2
  • Bài 3+4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 19. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT.

Bài 04. Số chính phương.

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 269


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Số chính phương
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng:
Ở phút 07:25 clip 4 (Bài 5) sửa đúng thành:

$$ S=A+{{2008}^{2007}}+2009\,\,\equiv \,3\,(\bmod 9) $$

$$ \Rightarrow $$ $$ S $$ chia hết cho 3 và $$ S $$ không chia hết cho 9.

Do đó $$ S $$ không là số chính phương.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào