Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3. ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT.

Bài 04. Tìm điểm cố định, tính độ dài, diện tích.

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 416

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tìm điểm cố định, tính độ dài, diện tích.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào