Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 18. SỬ DỤNG CASIO GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Bài 02. Phương pháp kết nối hai phương trình.

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 158


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phương pháp kết nối hai phương trình
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào