[Sinh học 9] Chuyên đề Nhiễm sắc thể

  Mục lục bài giảng
  • Giảm phân
  • Quá trình phát sinh giao tử
Nhấn để bật tiếng
X

Giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh

Giảm phân, phát sinh giao tử, thụ tinh

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 0

Nội dung bài giảng:

+ Giảm phân
+ Quá trình phát sinh giao tử

Chưa có thông báo nào