[Sinh học 9] Chuyên đề Nhiễm sắc thể

  Mục lục bài giảng
  • Cơ chế xác định giới tính
  • Liên kết gen
    • Đối tượng - Thí nghiệm - Giải thích
    • Sơ đồ lai
Nhấn để bật tiếng
X

Cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết

Cơ chế xác định giới tính và di truyền liên kết

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1

Nội dung bài giảng:

+ Cơ chế xác định giới tính
+ Di truyền theo quy luật liên kết gen

Chưa có thông báo nào