PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sai lầm
  • Tối ưu hóa
Nhấn để bật tiếng

Phần 1: Lý thuyết

Video bổ trợ: Sai lầm và tối ưu hóa cách học lý thuyết Sinh học

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.343

Nội dung bài giảng:

Sai lầm và tối ưu hóa cách học lý thuyết Sinh học.

Chưa có thông báo nào