PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 12

Bài 5. Lí thuyết và dạng bài trọng tâm về mạch dao động và sóng điện từ

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

1. Sự tương tự điện – cơ
2. Sóng điện từ
3. Các dạng bài trọng tâm

Trao đổi bài (47)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dao động điện từ
  • Sóng điện từ
  • Dạng bài trọng tâm
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5, 6
  • VD 7
X