PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 12

Bài 8. Lí thuyết và dạng bài trọng tâm trong Hạt nhân nguyên tử

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Hệ thống lí thuyết trọng tâm về hạt nhân nguyên tử, phóng xạ và phản ứng hạt nhân
- Các dạng bài tập về phóng xạ và phản ứng hạt nhân
Lưu ý: Ví dụ số 1 thầy bổ sung mc =11,9967 u

Trao đổi bài (54)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
  • Cấu tạo hạt nhân
  • Độ hụt khối - năng lượng liên kết
  • Phản ứng hạt nhân
  • Phóng xạ
  • Các dạng bài tập phóng xạ thường gặp
 • Bài tập
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3,4
  • Ví dụ 5,6
X