PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 3. CÁC CHIẾN THUẬT LIÊN CHUYÊN ĐỀ

Bài 5. Kết hợp số phức và máy tính Casio giải các dạng bài về phương trình dao động cơ + điện

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài học
I. Lí thuyết
1. Nhận diện bài toán dùng số phức và máy tính casio
2. Phương pháp chung
II. Bài tập ví dụ
1. Giải bài toán dao động cơ
2. Giải bài toán điện xoay chiều

Trao đổi bài (25)

X