HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Căn bậc ba
    • Câu 1+2
  • Tìm điều kiện để căn thức xác định. Câu 1+2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 01. Căn thức

Bài 02. Căn bậc ba. Tính giá trị và tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 18.272


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Căn bậc ba. Tính giá trị và tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
- Clip 4; 3:08, các em sửa x<-1 thành x<=-1 nhé!
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào