HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1+2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 01. Căn thức

Bài 03. Giải phương trình và bất phương trình chứa căn.

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 9.714


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Giải phương trình và bất phương trình chứa căn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào