HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 01. Căn thức

Bài 04. Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. (P1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 7.407


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất P1
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
Các em chú ý: Thêm điều kiện x>=0 ở câu 2b trong phần đáp án.
GV đính chính bài giảng
clip 3 bài 2c Đề bài sửa thành: Chứng minh $$ B\ge 1 $$

Chưa có thông báo nào