HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập trắc nghiệm
  • Bài 1+2
  • Bài 3+4
  • Bài 5+6
  • Bài 7+8
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 02. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 03. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 3.549


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào