HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Hệ trục tọa độ + Ví dụ 1
  • Hàm số bậc nhất + Ví dụ 2
  • Ví dụ 3.
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 03. Hàm số bậc nhất

Bài 01. Hàm số bậc nhất và đồ thị.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.744


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hàm số bậc nhất và đồ thị
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào