HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1;2;3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 03. Hàm số bậc nhất

Bài 03. Hệ số góc và vị trí tương đối của hai đường thẳng.

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.927


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hệ số góc và vị trí tương đối của hai đường thẳng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
Đính chính: Kết quả bài 4a là y = (3/2)x - (1/2)

Chưa có thông báo nào