HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Ba điểm thẳng hàng - Bài 1
  • Ba đường đồng quy - Bài 1
  • Ba đường đồng quy - Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 03. Hàm số bậc nhất

Bài 02. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm. Ba điểm thẳng hàng.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 4.033


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm. Ba điểm thẳng hàng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào